Απόφαση Συνεδρίασης της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κορυδαλλού

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Τηλ: 2104990457 – Fax: 2104990459

Email:paideia@korydallos.gr

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 2ης/127-2013

Συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

 

Αριθμ. Απόφ. 03/2013

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, τις καταργήσεις και τις απολύσεις που φέρει στο Δημόσιο».

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ (ΠΑΡΩΝ)

ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΑΙΔΩ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΡΩΝ)

ΚΑΠΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ                 (ΠΑΡΟΥΣΑ)

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΜΑΛΕΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

 

Στον Κορυδαλλό, στο ΕΠΑ.Λ, (Κ. Δημητρίου 68-70 & Ποταμού), σήμερα τη δωδεκάτη (12η) του μήνα Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (2013) ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Ε.Π. σε κάθε ένα από τα μέλη της Επιτροπής και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σε ολομέλεια κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέμα Η.Δ.: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, τις καταργήσεις και τις απολύσεις που φέρει στο Δημόσιο».

 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη και αφού έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και τις απολύσεις που φέρουν:

  1. 1.Την κατάργηση 52 ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (άρθρο 82)
  2. 2.Τις απολύσεις των σχολικών φυλάκων ? εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (άρθρο 80)

πρότεινε στο σώμα:

1. Να ζητήσει την απόσυρση του Πολυνομοσχεδίου που έφερε η Κυβέρνηση στη Βουλή και του οποίου η ψήφιση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

2. Να εγκρίνει Ψήφισμα κατά του Πολυνομοσχεδίου το οποίο έχει ως εξής:

 

«Η Δ.Ε.Π. Κορυδαλλού, καταγγέλλει την προσπάθεια της Κυβέρνησης να πλήξει την δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και ζητά την απόσυρση του Πολυνομοσχεδίου το οποίο έφερε στη Βουλή και πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία την ερχόμενη εβδομάδα. Εκφράζει την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια να καθοριστεί η εκπαιδευτική πορεία και το μέλλον των παιδιών από την εξυπηρέτηση μνημονιακών επιλογών και ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων και απευθύνεται σε κάθε έναν από τους βουλευτές της Β? Πειραιά ζητώντας να καταψηφίσει αυτά τα απαράδεκτα μέτρα. Δηλώνει ότι στέκεται δίπλα στον αγώνα της ΟΛΜΕ και την ΕΛΜΕ Κορυδαλλού ώστε να μην απολυθεί ούτε ένας εκπαιδευτικός και συμπαραστέκεται στον αγώνα των σχολικών φυλάκων ? εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μην απολυθεί ούτε ένας σχολικός φύλακας. Με συναίσθηση της σημασίας που έχει ο αγώνας αυτός για τους μαθητές, καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης να συμμετάσχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί της Δευτέρας έξω από το Υπουργείο Παιδείας».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα προαναφερόμενα και μετά από διαλογική συζήτηση:

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

  1. 1.Ζητά από την Κυβέρνηση την απόσυρση του Πολυνομοσχεδίου που έφερε στη Βουλή, του οποίου η ψήφιση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, και το οποίο προβλέπει: α) την κατάργηση 52 ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (άρθρο 82) β) τις απολύσεις των σχολικών φυλάκων ? εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (άρθρο 80).

 

  1. 2.Εγκρίνει το Ψήφισμα που κατέθεσε η Πρόεδρος το οποίο έχει ως εξής:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Στη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κορυδαλλού που έγινε σήμερα Παρασκευή 12/7/2013 στο ΕΠΑ.Λ Κορυδαλλού με πρωτοβουλία της Δ.Ε.Π. και με τη συμμετοχή και την παρουσία του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ και του Συλλόγου Γονέων, του Διευθυντή του 6ου ΣΕΚ Κορυδαλλού, εκατοντάδων γονέων-μαθητών-εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ, της ΕΠΑ.Σ και του 6ου ΣΕΚ Κορυδαλλού, της Β? ΕΛΜΕ Κορυδαλλού, του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε Δήμου Κορυδαλλού, Σχολικών Φυλάκων του Δήμου Κορυδαλλού, του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ Νίκαιας, καθηγητών της ΕΠΑ.Σ Περάματος και μετά από διαλογική συζήτηση,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑ:

 

Η Δ.Ε.Π. Κορυδαλλού, καταγγέλλει την προσπάθεια της Κυβέρνησης να πλήξει την δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και ζητά την απόσυρση του Πολυνομοσχεδίου το οποίο έφερε στη Βουλή και πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία την ερχόμενη εβδομάδα. Εκφράζει την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια να καθοριστεί η εκπαιδευτική πορεία και το μέλλον των παιδιών από την εξυπηρέτηση μνημονιακών επιλογών και ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων και απευθύνεται σε κάθε έναν από τους βουλευτές της Β? Πειραιά ζητώντας να καταψηφίσει αυτά τα απαράδεκτα μέτρα. Δηλώνει ότι στέκεται δίπλα στον αγώνα της ΟΛΜΕ και την ΕΛΜΕ Κορυδαλλού ώστε να μην απολυθεί ούτε ένας εκπαιδευτικός και συμπαραστέκεται στον αγώνα των σχολικών φυλάκων ? εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μην απολυθεί ούτε ένας σχολικός φύλακας. Με συναίσθηση της σημασίας που έχει ο αγώνας αυτός για τους μαθητές, καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης να συμμετάσχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί της Δευτέρας έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση, υπογράφεται ως ακολούθως:

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.

                                                                                              ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

 

ΑΝΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ                                                 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ