Τα Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίου , Α Λυκείου και Α Β Εσπερινού Λυκείου

SNAG_Program-0344Υπογράφηκαν στις 21-08-2013 από τον υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο τα Ωρολόγια Προγράμματα   της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου,   των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου,  του  Ημερησίου Γυμνασίου και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου.Δείτε

 

Το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου,
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίου Γυμνασίου, και

το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου