Πρόταση από το Υπουργείο για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης στην Αθμια και Βθμια εκπαίδευση

SNAG_Program-0339Ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος απηύθυνε  Πρόσκληση προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  για την Υποβολή Προτάσεων στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  ? Κατηγορία Πράξης «Αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» ? Πράξη: «Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης», προϋπολογισμού 1.490.000,00 ευρώ.

Δείτε την πρόταση….