Σύνθεση ΔΣ 2019-20


Πρόεδρος: Αγγελική Ιγγλέση
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Χρήστου
Γενική Γραμματέας: Μαρία Γεωργαρίου
Ταμίας: Γιώργος Θοδωράκης
Οργανωτικός Γραμματέας: Δημήτρης Παναγόπουλος
Μέλη: Λάζαρος Αλεξανδρίδης
Γιάννης Βαρδουνιώτης