Διευκρινήσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών από ΕΠΑΣ σε ΕΠΑΛ

epalΑπό το γραφείο του υφυπουργού κ. Κεδίκογλου εστάλησαν διευκρινήσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών από ΕΠΑΣ σε ΕΠΑΛ, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4186/2013.

  1. 1.Η αυτοδίκαιη οργανική ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΣ σε ΕΠΑΛ πραγματοποιείται με προσωρινή τοποθέτηση στο πλησιέστερο ΕΠΑΛ της έδρας της ΕΠΑΣ, δηλ. σε ΕΠΑΛ της ίδιας ομάδας ή αν δεν υπάρχει ΕΠΑΛ σε αυτήν σε ΕΠΑΛ όμορης ομάδας της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση-διαπιστωτική πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που στην ίδια ομάδα υπάρχουν περισσότερα του ενός ΕΠΑΛ το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΣ θα κατανέμεται αναλογικά. Οι οριστικές τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων με την εγκύκλιο των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  2. 2.Σχετικά με τη «διάθεση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β΄τάξη ΕΠΑΣ» οι Δ/νσεις ζητούν τα κενά από τις ΕΠΑΣ και καλούν τους εκπαιδευτικούς των όμορων ΕΠΑΛ να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να καλύψουν τα εν λόγω κενά για τη λειτουργία της Β΄τάξης ΕΠΑΣ για το σχ. έτος 2013-14.
  3. ΔΕΙΤΕ