Διευκρινίσεις σχετικά με την διάθεση εκπαιδευτικών που εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Σύμφωνα με έγγραφο   της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Α.Το εξαιρούμενο της διαθεσιμότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί καταργούμενων ειδικοτήτων διατίθεται για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

εντός της ίδιας Διεύθυνσης στην οποία έχουν μεταταχθεί για το σχολικό έτος 2013?2014. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή».
Β.Επομένως, οι υπάλληλοι που διατέθηκαν για παροχή διδακτικού έργου σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, παραμένουν στη διάθεση των σχολικών μονάδων μέχρι και 31/08/2014.

Related posts