Ανακοίνωση της ΟΛΜΕ για την αναδρομική περικοπή σε εκπαιδευτικούς λόγω μη αναγνώρισης της πρακτικής άσκησης.

Πριν από πολλά χρόνια, εκπαιδευτικοί που είχαν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση (ως σπουδαστές των ΤΕΙ), εντάχθηκαν στο καθεστώς των παλαιών ασφαλισμένων (πριν από το 1993), αφού υπολογίστηκαν και τα ένσημα του ΙΚΑ που είχαν αποκτηθεί κατά την πρακτική άσκηση.

Δείτε όλη την ανακοίνωση.