Ανακοινώσεις από ΟΛΜΕ 26-8-16

1. 26-08-2016 Σχετικά με τις αποσπάσεις
2. 26-08-2016 Να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα των υπό συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών
3. 26-08-2016 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ. για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημ. Τομέα
4. 26-08-2016 Αίτημα προς το Υπ. Εσωτερ. για το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας
5. 26-08-2016 Σχετικά με την εγκύκλιο για τα Υπηρ. Συμβ.

Related posts