ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ) ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

     Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

FAX: 210 32 27 378 – 33 11 339

www.olme.gr

e-mail: olme@otenet.gr                                               Αθήνα, 16/3/05

                                                                                    Α.Π.:1871                              

                       

                                                                                    ΠΡΟΣ:

           την Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Μ. Γιαννάκου

–           τον Υφυπουργό Παιδείας

κ.Γ. Καλό

ΚΟΙΝ.:

           ΑΔΕΔΥ,

           ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ & ΔΕ

                      Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ &

ΔΕ, ΤΜΗΜΑ Ε?ΚΑΙ Γ΄

ΘΕΜΑ: ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ            ΠΑΙΔΙΟΥ) ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ,

 

Στο νόμο 2683/1999 αρ. 53 παρ. 2 αναφέρεται ότι : «Στις μητέρες υπαλλήλους ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχουν τέκνα έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Η μητέρα υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή του παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου».

           Από την παραπάνω διάταξη νόμου είναι σαφές ότι η ειδική άδεια των 9 μηνών δεν είναι υποχρεωτικό να ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, αλλά πρέπει να λαμβάνεται μέσα στα όρια των χρόνων που δίδεται το μειωμένο ωράριο, αφού είναι σε διαζευκτική επιλογή με αυτό.

            Όμως στην εγκύκλιό του ΥΠΕΠΘ Δ2/15084/21-4-99, στην οποία δίδονται πληροφορίες, ορίζεται ότι η ειδική άδεια των 9 μηνών θα πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, χωρίς αυτό να προκύπτει από τη σχετική διάταξη του νόμου.

 

            1. Ζητάμε από εσάς να επανεξετάσετε τη σχετική εγκύκλιο, στο ευρύτερο πνεύμα του ισχύοντος νόμου και να διευκολύνετε τις συναδέλφους, ούτως ώστε η 9μηνη άδεια να χορηγείται ανάλογα με τις οικογενειακές ανάγκες τους στα πλαίσια βέβαια της πρώτης 2ετίας από τη γέννηση του παιδιού και όχι υποχρεωτικά μετά τη λήξη της άδειας κυήσεως-λοχείας χωρίς διακοπή. Να σημειώσουμε ότι η εγκύκλιος αυτή ισχύει μόνο στο Υπουργείο Παιδείας.

 

            2. Με αφορμή την απάντηση του ΥΠΕΠΘ (αρ. Πρωτ. 106755/02/2-10-03) σε συνάδελφο που υιοθέτησε παιδί, θεωρούμε ότι εντελώς αυθαίρετα περιορίζεται από το ΥΠΕΠΘ το δικαίωμα της 9μηνης άδειας των συναδελφισσών αυτών, υπολογίζοντας την άδεια με την ημερομηνία γέννησης του τέκνου. Αυτό όμως δεν προκύπτει από το άρθρο 53 του ν.2683/99 που επικαλείται το ΥΠΕΠΘ στο σχετικό έγγραφό του. Ζητάμε να δίνεται στις μητέρες εκπαιδευτικούς που υιοθετούν παιδιά ολόκληρη η 9μηνη άδεια χωρίς περικοπές μετά την 3μηνη άδεια μητρότητας.

 

3. Ζητάμε από την ΑΔΕΔΥ ανάλογη παρέμβαση προς το ΥΠΕΠΘ για να επιλυθούν το θέματα αυτά.