Για τα ωράρια των εκπαιδευτικών

Στα χρόνια της κρίσης το αγαθό της παιδείας έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα λόγω των επιβαλλόμενων οικονομικών περικοπών. Τα σχολεία μας υποχρηματοδοτούνται με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν βασικές λειτουργικές τους ανάγκες. Πέρα όμως από τα προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδομή η εκπαίδευση των παιδιών μας πλέον πλήττεται ακόμα πιο άμεσα.

Read More