Έγγραφο προς ΟΛΜΕ με απόφαση πρωτοδικείου

Β΄ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

(σχολεία Κορυδαλλού)

Σολωμού 2-4 Κορυδαλλός Τ.Κ. 181-22

Τηλ. : 210 ? 4975599 FAX : 210 ? 4942545

email :belmepeiraia@yahoo.gr

Κορυδαλλός 31/1/2007

Αρ. πρωτ.: 9                                                

Προς το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Συνάδελφοι,

 

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της απόφασης 286/2007 του Πρωτοδικείου Πειραιά η οποία :

  1. 1)Δέχεται την από 20-1-2005 αίτησή μας για τροποποίηση του καταστατικού μας. (σελ. 7)
  2. 2)Διατάσσει την δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού μας όπως κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιά. (σελ 7)
  3. 3)Απορρίπτει την από 7-4-2005 παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά κατά της τροποποίησης του καταστατικού μας, (σελ 7)
  4. 4)Καταδικάζει την ΕΛΜΕ Πειραιά στην καταβολή των δικαστικών εξόδων -250 ευρώ – (σελ. 7)
  5. 5)Θεωρεί ότι από τα έγγραφα που προσκομίσαμε στο δικαστήριο τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την τροποποίηση του καταστατικού μας (σελ 6)
  6. 6)Θεωρεί ότι η Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά έχει αναγνωρισθεί από το Πρωτοδικείο Πειραιά ως πρωτοβάθμιο σωματείο με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (5503/2004) και έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο βιβλίο σωματείων (αυξ. αρ. 4299/1323/22-3-3004) του Πρωτοδικείου Πειραιά. (σελ 6)
  7. 7)Θεωρεί ότι με την τροποποίηση του καταστατικού ικανοποιείται και το αίτημα της ΕΛΜΕ Πειραιά διότι στην Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά πλέον μπορούν να εγγράφονται εκπαιδευτικοί μόνο από τα σχολεία του Κορυδαλλού και όχι από τα σχολεία της Νίκαιας. (σελ 6)

 

Ύστερα από τα παραπάνω και την απόφαση του Πρωτοδικείου που σας επισυνάπτουμε, υπενθυμίζουμε στο ΔΣ της ΟΛΜΕ ότι έχουμε καταθέσει δύο αιτήσεις εγγραφής της ΕΛΜΕ στην δύναμη της ΟΛΜΕ ( η τελευταία με αρ. πρωτ. ΟΛΜΕ 1662/25-01- 2005) και καλούμε το ΔΣ της ΟΛΜΕ να εισηγηθεί θετικά στην αμέσως επόμενη ΓΣ προέδρων των ΕΛΜΕ την εγγραφή της Β΄ ΕΛΜΕ Πειραιά (σχολεία Κορυδαλλού) στην δύναμη της ΟΛΜΕ.

Επισυνάπτουμε και τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών (6-12-2006) καθώς και τη σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ.

 

 

                                             Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ

 

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γ. Γραμματέας

 

Νικ. Καλογερόπουλος                                           Αναστ. Πετρουτσάς